website rao vat

Sự liên hợp trong tiếng Hàn Quốc: quá khứ, hiện tại, tương lai

Sau một loạt các bài viết về cách học và bảng chữ cái Hangul, hôm này, tôi sẽ đưa các bạn đi tới 1 bước xa hơn trong việc học tiếng Hàn là cách viết câu và chia động từ, tính từ vào thì quá khứ, hiện tại, tương lai. Đây sẽ là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp học tiếng Hàn của bạn. Nếu học tập chăm chỉ, bạn có thể làm bài tập, viết câu, viết văn như người Hàn Quốc đấy.
1. Cấu trúc câu tiếng Hàn
 
Sự hình thành câu cơ bản là như sau:

{Chủ ngữ / Chủ đề + bổ ngữ} + {tân ngữ + bổ ngữ} + {Động từ / Tính từ + bổ ngữ}

Ví dụ: 나는 학교 에 갑니다.

나 là chủ ngữ
는 là bổ ngữ
학교 là tân ngữ
에 là bổ ngữ
갑니다 là động từ

Luyện tập câu 
- A là B - A 는 B 입니다

Bạn có thể chuyển đổi A và B.

A có thể được I (나) Bạn (당신 hoặc 당신들) Ông (그 남자) Cô (그 여자) Họ (그들) 
Chúng tôi (우리) này (이것) mà (저것) những (이것들) những người (저것들)
 
Tập viết câu tiếng Hàn
Tập viết câu tiếng Hàn
 
>>Xem thêm: Lịch sử tiếng Hàn Quốc và cách phát âm bảng chữ cái

B có thể học sinh (학생) giáo viên (교사) cậu bé (소년) cô gái (소녀) lính (군인) 
cảnh sát (경찰) bác sĩ (의사) bàn (책상)

Tôi là một sinh viên - 나는 학생 입니다. (na-neun-hak-saeng-im-ni-da) 
* Nếu chủ thể có phụ âm cuối cùng, 는 phải đổi thành 은.

Họ là bác sĩ. - 그들은 의사 입니다 (geu-deul-eun-eui-sa-im-ni-da) 
* 입니다 có vẻ như 임니다.

Bạn có thể chuyển đổi A và B.

A có thể được I (나) Bạn (당신 hoặc 당신들) Ông (그 남자) Cô (그 여자) Họ (그들) 
Chúng tôi (우리)

B có thể là trường học (학교) công viên (공원) cửa hàng (가게) nhà vệ sinh (화장실) bệnh viện (병원) 
đồn cảnh sát (경찰서) nhà thờ (교회)

Tôi đi học. - 나는 학교 에 갑니다 (na-neun-hak-gyo-ae-gam-ni-da) 
*ý nghĩa cơ bản của "đi" là 가다. Trong câu, nó thay đổi thành 갑니다.

Chúng tôi đi đến nhà thờ. - 우리들 은 교회 에 갑니다. 
(oo-li-deul-eun-gyo-hoi-ae-gam-ni-da)

2. Một lưu ý quan trọng trước khi bạn bắt đầu học cấu trúc câu tiếng Hàn
 
Bài học này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để liên hợp động từ quá khứ / hiện tại / tương lai theo cách cơ bản nhất . Mặc dù tất cả các liên hợp này là chính xác về mặt ngữ pháp, chúng hiếm khi được sử dụng trong cuộc trò chuyện. Hình thức này đôi khi được gọi là "nhật ký nhật ký" vì nó thường được sử dụng khi viết thư cho bạn trong nhật ký. Nó cũng được sử dụng khi viết bài kiểm tra, sách (không phải trong cuộc đối thoại), các bài báo nghiên cứu, các bài báo, các bài viết trên tạp chí, và những lần khác khi không nói/viết cho một đối tượng cụ thể. Nó cũng đôi khi được gọi là "mẫu đơn giản."
 
Những lưu ý khi học tiếng Hàn
Lưu ý khi học tiếng Hàn
 
Nếu bạn sử dụng mẫu này trong một câu, bạn nên sử dụng "나" không chính thức vì liên hợp này được xem là không chính thức. Do đó, trong suốt bài học này, bạn sẽ thấy từ "나" dùng cho "I". Tuy nhiên, như tôi đã đề cập, dạng liên hợp này cũng được sử dụng trong các ấn bản (sách, báo, bài báo vv ..). Khi điều này được thực hiện, câu đó không chính thức hay không chính thức - vì nó chỉ là sự kiện chuyển tiếp. Khi được sử dụng như thế này, không có người cụ thể nào là người nói, và không ai trực tiếp nói chuyện. Do đó, bạn thường không thấy "저" hoặc "나" trong các hình thức tiếng Hàn này, và không cần phải xem những tác phẩm này là chính thức hay không chính thức.

Bạn có thể sử dụng mẫu "nhật ký" này trong cuộc trò chuyện, nhưng bạn có nhiều khả năng sẽ nghe thấy một trong những cách chia động từ trong bài học tiếp theo. Mặc dù hình thức thuần thục không phải là chuyện bình thường, nhưng chính bản thân nó rất quan trọng nếu bạn muốn hiểu thêm về ngữ pháp phức tạp sau này hoặc học cách đọc nhiều thứ tiếng Hàn (sách, báo vv). Bạn sẽ học cách giao tiếp quan trọng nhất cho cuộc trò chuyện trong bài học tiếp theo, nhưng tôi khuyên bạn nên hiểu các cách chia động từ trong bài học này trước tiên.

Phần duy nhất của bài phát biểu được liên hợp bằng tiếng Hàn là động từ và tính từ (và 이다). Như bạn đã biết, một câu phải kết thúc bằng động từ hoặc tính từ hoặc 이다.
 
3. Hãy nhìn vào cách kết hợp động từ vào các thì quá khứ, hiện tại và tương lai trong tiếng Hàn.

- Thì hiện tại
Khi âm tiết cuối của thân kết thúc bằng phụ âm, bạn thêm ~ 는다 vào phần thân của từ:
먹다 = 먹는다 = ăn (먹 + 는다) 
닫다 = 닫는다 = đóng (닫 + 는다)

Ví dụ:
나는 문 을 닫는다 = Tôi đóng cửa 
나는 밥 을 먹는다 = Tôi ăn cơm

Khi âm tiết cuối của thân kết thúc bằng một nguyên âm, bạn thêm ~ ㄴ vào âm tiết cuối cùng, tiếp theo là 다

배우다 = 배운다 = học (배우 + ㄴ다) 
이해 하다 = 이해 한다 = hiểu (이해 하 + ㄴ다) 
가다 = 간다 = đi (가 + ㄴ다)

Ví dụ:
- 나는 친구 를 만난다 = Tôi gặp một người bạn
- 나는 그것을 이해 한다 = Tôi hiểu rằng
- 나는 한국어 를 배운다 = Tôi học tiếng Hàn
- 나는 집 에 간다 = Tôi về nhà

- Thì quá khứ
Trước khi bạn học điều này, bạn cần phải biết cái gì đó quan trọng. Ngữ pháp tiếng Hàn dựa trên việc thêm trực tiếp vào động từ hoặc tính từ để tạo ra một ý nghĩa cụ thể. Ví dụ, trước đó trong bài học này bạn đã thấy cách ~ 는다 hoặc ~ ㄴ다 có thể được thêm vào gốc của động từ để kết hợp động từ với hiện tại. Hàng trăm nguyên tắc ngữ pháp (không chỉ là các liên hợp, nhưng các nguyên tắc ngữ pháp có ý nghĩa thực tế trong các câu) được tạo ra bằng cách thêm một số thứ vào thân của động từ và tính từ. Bạn sẽ học về những điều này trong các bài học sau khi bạn tiến bộ thông qua các nghiên cứu của bạn. Ví dụ, sau đây là một danh sách ngắn bổ sung có thể được thêm vào thân của động từ và / hoặc tính từ để tạo ra một ý nghĩa cụ thể:

~ 기 để tạo ra một dạng danh từ của động từ hoặc tính từ.
~ 아 / 어서 giải thích lý do.
~ (으) 시 để chỉ một nhân viên diễn xuất tôn vinh.
~ (으) 세요 để làm một lệnh.
~ 자 để đưa ra gợi ý.
~ 아 / 어야 하다 để chỉ ra rằng một người phải làm điều gì đó.
~ ㄴ / 는다고 trích dẫn một ai đó.

Danh sách này có thể tiếp tục và mãi mãi.

Chú ý rằng một số trong những nguyên tắc ngữ pháp này đòi hỏi sự bổ sung "~ 아 / 어." Nhiều nguyên tắc ngữ pháp (hoặc liên hợp, hoặc bất cứ điều gì khác) đòi hỏi phải thêm "~ 아 / 어" vào gốc của động từ hoặc tính từ. Lưu ý rằng "dấu gạch chéo" chỉ ra rằng bạn cần chọn những gì thực sự được thêm vào thân cây. Trong một số trường hợp nó là "~ 아", và trong một số trường hợp nó là "~ 어". Sau đây là quy tắc mà bạn có thể sử dụng để xác định xem bạn nên thêm "~ 아" hoặc "~ 어":

Nếu nguyên âm cuối cùng trong một thân là ㅏ hoặc ㅗ (bao gồm các trường hợp hiếm có của nguyên âm cuối cùng là ㅑ hoặc ㅛ), bạn thêm ~ 아 theo sau bởi phần còn lại của thủ thuật ngữ pháp e. (Ngoại trừ duy nhất là " 하 ". Nếu âm tiết cuối cùng trong một thân là " 하 ", thì phải thêm vào 여 phần thân, tiếp theo phần còn lại của nguyên tắc ngữ pháp thay vì ~ 아.
Nếu nguyên âm cuối cùng trong một thân là bất cứ điều gì nhưng ㅏ hoặc ㅗ bạn thêm ~ 어 theo sau phần còn lại của ngữ pháp.
 
liên hợp động từ tiếng Hàn
Liên hợp động từ tiếng Hàn
 
Khi kết hợp với quá khứ, chúng ta cần thêm "~ 았 / 었다" vào phần thân của một từ (hoặc 였다 trong trường hợp của 하다). Theo nguyên tắc trên, ~ 았다 được thêm vào các từ với nguyên âm cuối cùng là ㅗ hoặc ㅏ và ~ 었다 được thêm vào các từ có nguyên âm cuối là bất cứ điều gì nhưng ㅏ hoặc ㅗ. Cuối cùng, ~ 였다 được thêm vào các từ có âm tiết cuối là "하". Ví dụ:

나는 밥 을 먹다 = Tôi ăn cơn (lưu ý rằng câu này không liên kết)
Nguyên âm cuối cùng trong thân là ㅓ. Đây không phải là ㅏ hoặc ㅗ. Vì vậy, chúng ta thêm 었다 vào thân:
- 나는 밥 을 먹었다 = Tôi đã ăn cơm (먹 + 었다)

나는 문 을 닫다 = Tôi đóng cửa (lưu ý rằng câu này không liên kết)
Nguyên âm cuối cùng trong thân là ㅏ. Vì vậy, chúng tôi thêm 았다 vào thân cây:
- 나는 문 을 닫았다 = Tôi đóng cửa (닫 + 았다)

나는 창문 을 열다 = Tôi mở cửa sổ (lưu ý rằng câu này không liên kết)
Nguyên âm cuối cùng trong thân là ㅕ. Đây không phải là ㅏ hoặc ㅗ. Vì vậy, chúng tôi thêm 었다 vào thân cây:
- 나는 창문 을 열었다 = Tôi mở cửa sổ (열 + 었다)

나는 한국어 를 공부 하다 = Tôi học tiếng Hàn (lưu ý rằng câu này không liên kết)
Âm tiết cuối cùng trong thân là "하". Vì vậy, chúng ta thêm ~ 였다 vào thân cây:
- 나는 한국어 를 공부 하였다 = Tôi học tiếng Hàn (공부 하 + 였다)

Điều gì làm cho phức tạp này (lúc đầu) là đối với động từ có một âm tiết cuối cùng kết thúc bằng một nguyên âm (bao gồm cả 하다), ~ 았다 / 었다 được sáp nhập vào thân cây thực tế của chính nó. Đây là cách ~ 아 và ~ 어 hợp nhất với âm tiết kết thúc bằng một nguyên âm:

아 + 아 = 아 (ví dụ: 가 + 았다 = 갔다)
오 + 아 = 와 (ví dụ: 오 + 았다 = 왔다)
우 + 어 = 워 (ví dụ: 배우 + 었다 = 배웠다)
이 + 어 = 여 (ví dụ: 끼 + 었다 = 꼈다)
어 + 어 = 어 (ví dụ: 나서 + 었다 = 나섰다)
여 + 어 = 여 (ví dụ: 켜다 + 었다 = 켰다)
하 + 여 = 해 (ví dụ: 공부 하다 + 였다 = 공부 했다) 
 
Nguyên âm tiếng Hàn
Nguyên âm tiếng Hàn
 
Mặc dù 하 + 여 có thể được viết là “ 해 ”, sẽ có một số tình huống (thường là văn bản chính thức), nơi bạn sẽ thấy “ 하여 ” được sử dụng thay cho “ 해 ". Những từ mà nguyên âm cuối cùng là "ㅡ" (ví dụ: 잠그다) rất phức tạp. Nhiều người đã hỏi tôi "làm cách nào để hợp nhất ~ 아 / 어 với các nguyên âm phức tạp như ㅠ, ㅑ, ㅔ, vv ...?" Bạn sẽ thấy rằng thân của hầu hết các động từ và tính từ tiếng Hàn không kết thúc bằng những nguyên âm phức tạp này. Những từ thông dụng nhất mà tôi có thể nghĩ đến có nguồn gốc kết thúc bằng một trong những nguyên âm phức tạp này là:

바래다 (phai) 
매다 (buộc) 
메다 (đặt lên / mang cái gì đó trên vai)

Với những từ này (và những từ khác), quy tắc tương tự cũng được áp dụng như trên. Nghĩa là, nguyên âm cuối cùng không kết thúc bằngㅏ hoặc ㅗ, vì vậy chúng ta cần phải thêm "어" cộng với bất cứ điều gì chúng ta thêm. Với những nguyên âm phức tạp này, nó không thích hợp nếu bạn trộn phần bổ sung vào gốc. Cả hai dạng (sáp nhập và không hợp nhất) sẽ là chính xác.

Ví dụ:
바래 + 었다 = 바랬다 hoặc 바래 었다 
매다 + 었다 = 맸다 hoặc 매 었다 
메다 + 었다 = 멨다 hoặc 메 었다

Dưới đây là một sự cố chi tiết hơn:

가다 = Đi 
Nguyên âm cuối cùng trong thân là ㅏ. Vì vậy, chúng tôi thêm 았다 vào thân cây. 
나는 박물관 에 가 았다 
Nhưng vì thân cây kết thúc bằng một nguyên âm, 았다 có thể kết hợp với 가:
- 나는 박물관 에 갔다 = Tôi đã đến bảo tàng

오다 = đến 
Nguyên âm cuối cùng trong thân là ㅗ. Vì vậy, chúng tôi thêm 았다 vào thân cây. 
삼촌 은 가게 에 오 았다 
Nhưng vì thân cây kết thúc bằng một nguyên âm, 았다 có thể kết hợp với 오:
- 삼촌 은 가게 에 왔다 = chú của tôi đã đến cửa hàng

배우다 = để học 
Nguyên âm cuối cùng trong thân là ㅜ. Vì vậy, chúng tôi thêm 었다 vào thân cây. 
오빠 는 영어 를 배우 었다 
Nhưng vì thân cây kết thúc bằng một nguyên âm, 었다 có thể kết hợp với 우:
- 오빠 는 영어 를 배웠다 = (My) anh trai học tiếng Anh

던지다 = để ném 
Nguyên âm cuối cùng trong thân là ㅣ. Vì vậy, chúng tôi thêm 었다 vào thân cây. 
나는 공 을 던지 었다 
Nhưng vì thân cây kết thúc bằng một nguyên âm, 었다 có thể kết hợp với 지:
- 나는 공 을 던졌다 = Tôi đã ném quả bóng

건너다 = đi qua 
Nguyên âm cuối cùng trong thân là ㅓ. Vì vậy, chúng tôi thêm 었다 vào thân cây. 
나는 길 을 건너 었다 
Nhưng vì thân cây kết thúc bằng một nguyên âm, 었다 có thể kết hợp với 너:
- 나는 길 을 건넜다 = Tôi vượt qua đường phố

만나다 = để đáp ứng 
Nguyên âm cuối cùng trong thân là ㅏ. Vì vậy, chúng tôi thêm 았다 vào thân cây. 
나는 친구 를 만나 았다 
Nhưng vì thân cây kết thúc bằng một nguyên âm, 았다 có thể kết hợp với 나:
- 나는 친구 를 만났다 = Tôi đã gặp bạn

공부 하다 = Nghiên cứu 
Nguyên âm cuối cùng trong thân là 하. Vì vậy, chúng ta thêm 였다 vào thân.
- 나는 한국어 를 공부 하였다
Tuy nhiên, 하 và 여 có thể hợp nhất thành 해:
- 나는 한국어 를 공부 했다 = Tôi học tiếng Hàn
 
Học ngôn ngữ Hàn Quốc
Học ngôn ngữ Hàn Quốc
 
- Thì tương lai
Tương lai căng thẳng là dễ dàng, và chỉ đơn giản là một vấn đề thêm "~ 겠다" vào gốc của một từ. Không giống như các liên hợp căng thẳng trong quá khứ và hiện tại, không có sự khác biệt nếu thân cây kết thúc bằng nguyên âm hoặc phụ âm. Ví dụ:

나는 먹다 = Tôi ăn ( unconjugated)
- 나는 먹겠다 = Tôi sẽ ăn

나는 가다 = Tôi đi ( unconjugated)
- 나는 가겠다 = Tôi sẽ đi

나는 배우다 = Tôi học ( unconjugated)
- 나는 배우 겠다 = Tôi sẽ học

Hai động từ đặc biệt thường được kết hợp trong căng thẳng trong tương lai mà không thực sự có ý nghĩa trong tương lai là 알다 (để biết) và 모르다 (không biết). Tôi không muốn thực hiện bất kỳ câu ví dụ nào (bởi vì chúng sẽ quá phức tạp vào thời điểm này), nhưng cũng nên nhớ rằng các từ 알다 và 모르다 thường liên hợp với 알 겠다 hoặc 모르겠다. Mặc dù chúng được liên hợp với xu hướng tương lai, hai từ này thường được sử dụng để diễn tả rằng ai đó biết / không biết cái gì trong thời hiện tại. Cũng lưu ý rằng kết thúc của các liên hợp cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào sự tôn kính khác nhau.
 
4. Cách kết hợp tính từ vào các thì quá khứ, hiện tại và tương lai trong tiếng Hàn

- Thì hiện tại
Bạn đã học được trước đây rằng bạn cần phải thêm ~ ㄴ / 는다 vào một động từ verb để liên kết nó trong căng thẳng hiện tại. Để kết hợp một tính từ vào thì hiện tại bạn không cần phải làm bất cứ điều gì! Chỉ cần để lại tính từ như nó là, và nó được liên hợp trong thì hiện tại. Vài ví dụ:

- 그 선생님 은 아름답다 = giáo viên đó xinh đẹp
- 그 길은 길다 = đường phố dài
- 나의 손 은 크다 = tay tôi lớn

- Thì quá khứ
Để kết hợp các tính từ với quá khứ, bạn phải tuân thủ quy luật tương tự như khi bạn kết hợp các động từ với quá khứ. Nguyên tắc này, một lần nữa, là:

Bạn phải thêm 았다 hoặc 었다 vào phần đầu của từ. 았다 được thêm vào các từ với nguyên âm cuối cùng là ㅗ hoặc ㅏ, và 었다 được thêm vào các từ có nguyên âm cuối là bất cứ điều gì nhưng ㅏ hoặc ㅗ. Ví dụ:

- 그 길은 길었다 = Phố đó dài (길 + 었다)
- 그 음식 은 맛 있었다 = Thức ăn ngon (맛있 + 었다)
- 그 선생님 은 좋았다 = Đó là giáo viên tốt (좋 + 았다)
- 그 식당 이 오래 되었다 = nhà hàng Đó là cũ *** (오래 되 + 었다)

Ý nghĩa của " 오래 되다 " không phải là "cũ" theo nghĩa xấu, tiêu cực. Thay vào đó, nó chỉ ra rằng một cái gì đó đã tồn tại trong một thời gian dài, và bây giờ nó là "cũ". Một cách thích hợp hơn để chỉ ra rằng cái gì đó là "cũ và già nua" là sử dụng từ " 낡다 " ... không nên nhầm lẫn với từ " 늙다 ", đề cập đến một người "cũ".
 
liên hợp từ trong tiếng Hàn
Học cách liên hợp tính từ
 
>>Xem thêm: Top 10 hack tự học tiếng Hàn hiệu quả phải biết (phần 2)

Đây là một chút phức tạp cho bạn bây giờ, nhưng mặc dù ~ 었다 được gắn liền với 되 để làm cho " 되었다 ", điều này có thể được ký hợp đồng. Giảng dạy này không phải là trọng tâm của bài học này, vì vậy đừng lo lắng về điều này ngay bây giờ. Bạn sẽ học thêm về 되다 trong các bài học trong tương lai. Xem Bài học 9 hoặc Bài học 14 cho những bài học gần đó thảo luận về '되다 '

Ngoài ra, trong khi 되다 thường được sử dụng và kết hợp như một động từ, trong trường hợp này, 오래 되다 là một tính từ. Có nghĩa là [ngoài những cách khác nó sẽ thay đổi khi được sử dụng với các nguyên tắc ngữ pháp khác], ~ ㄴ có thể được thêm vào nó để mô tả một danh từ sắp tới.

Ví dụ: 우리 는 오래된 집 에 갔다 = Chúng tôi đi đến ngôi nhà cũ.
 
Cũng giống như với động từ, nếu chữ cuối cùng của động từ / tính từ là nguyên âm, ~ 았다 / 었다 có thể được trộn với gốc chính nó:

- 이것은 비쌌다 = Điều này đắt (비싸 + 았다)
- 그 남자 는 잘 생겼다 = Người đó đẹp trai (잘 생기 + 었다)
- 그 사람 은 뚱뚱 했다 = Người đó béo (뚱뚱 하 + 였다)

-Thì tương lai
Kết nối các tính từ vào trong tương lai cũng tương tự như các động từ liên hợp vào thì căng thẳng trong tương lai. Tất cả bạn cần làm là thêm 겠다 vào phần thân của tính từ:

- 나는 행복 하겠다 = Tôi sẽ hạnh phúc
- 그것은 맛있겠다 = Điều đó sẽ ngon
- 나는 배고프 겠다 = Tôi sẽ đói

Nói chung, dù chỉ là hình thức cơ bản hiếm hoi trong cuộc trò chuyện, người Hàn Quốc không sử dụng tính từ trong tương lai thường xuyên như người nói tiếng Anh.

Tags: cấu trúc từ Hàn Quốc, cau truc tu Han Quoc, kí tự Hàn Quốc, ki tu Hàn Quốc, tiếng Hàn Quốc, tieng Han Quoc, nguyên âm tiếng Hàn, phụ âm tiếng Hàn, tu hoc tieng Han hieu qua, bảng chữ cái Hangul, bang chu cai Hangul, học tiếng Hàn, hoc tieng Han.
Trang chủ